Förskolebarn kan tvingas till hastig flytt – föräldrar upprörda

Uddens förskola
Drygt 20 föräldrar i möte med Anna Lasses (C) på torsdagsmorgonen.
Samtliga 50 barn på Uddens förskola föreslås flyttas från nuvarande lokaler. Föräldrarna är överrumplade av beskedet och kämpar nu för att stoppa beslutet.

Det har varit några omtumlande dagar för föräldrarna till barnen på Uddens förskola intill Arenastaden i Solna. Efter att en vattenskada upptäckts på en av avdelningarna fick föräldrarna först besked om att barnen skulle evakueras under reparationsarbetet. Nu har plötsligt nya besked kommit: Förskolan ska flytta verksamheten – permanent.

– Vi ser det som att vattenläckan är ett svepskäl för att stänga förskolan och spara pengar, säger Karl Rudwall, som har ett barn på förskolan.

Snabba turer

Det var för några veckor sedan som vattenskadan upptäcktes på en av avdelningarna. Den 26 april informerades personalen om att flytten föreslås bli permanent. I måndags kväll fick föräldrarna samma information på ett hastigt ihopkallat möte. Ny placering för barnen föreslås bli Hagalundsskolan cirka en kilometer bort, där Fyrklöverns förskola redan har verksamhet med fyra barngrupper. Redan den 13 maj är flyttlasset tänkt att gå.

Kräver att beslut skjuts upp

Förslaget om permanent flytt har jobbats fram av barn- och utbildningsförvaltningen. På tisdag ska politikerna i  barn- och förskolenämnden besluta om flytten. Den snabba hanteringen av ärendet har fått föräldrarna att gå i taket – de kräver att politikerna avvaktar med beslut om flytten och menar att hanteringen av ärendet är bristfällig.

På torsdagsmorgonen mötte drygt 20 föräldrar därför barn- och förskolenämndens ordförande Anna Lasses (C) i ett improviserat möte vid Uddens entré. Frågorna och synpunkterna var många. Bland annat känner sig föräldrarna överrumplade och är oförstående för på vilka grunder förslaget har tillkommit.

– Ingen hänsyn alls har tagits till barnperspektivet och inga andra alternativ har utretts. Jag kommer att driva på så mycket jag kan för att beslutet ska skjutas upp, säger Mattias Bolander, som sedan ett halvår tillbaka har två barn på förskolan, till Mitt i.

– Att det måste göras en akut evakuering på grund av vattenskadan är vi helt med på, men förslaget om en permanent flytt har en rad brister, det saknas både riskbedömning och konsekvensanalys, dessutom finns det rena faktafel i vissa av argumenten gällande lokalerna. För mig känns det självklart att ett eventuellt beslut måste skjutas fram tills en ordentlig utredning har utförts, säger Karl Rudwall.

Anna Lasses sa under mötet att hon ska återkomma under torsdagen med besked om beslutet skjuts upp eller inte.

Vid lunchtid gav hon besked att beslut om permanent flytt dröjer.

– Vi har helt enkelt lyssnat på föräldrarna, säger hon till Mitt i.

Fakta

Uddens förskola

  • Uddens förskola är den minsta kommunala förskolan i Solna och har tre barngrupper i två olika lokaler på Vintervägen vid Råsasjön. Barnen på förskolan är mellan ett och fem år.
  • Beslut om verksamhetens framtid fattas den 7 maj av politikerna i barn- och förskolenämnden.