Förskolechecken höjdes – men oklart hur barngrupperna påverkades

förskola
Majoriteten ville minska storleken på barngrupperna – men räckte höjningen av förskolechecken till? Svaret får vi senare i höst.
Förskolegruppernas storlek var en av läsarnas viktigaste frågor inför valet 2018.
I januari höjdes förskolechecken – men för lite enligt oppositionen.
– Man kan alltid tycka att vi borde höjt mer, säger kommunalrådet Mats Gerdau (M).

I Nacka gick i snitt ett barn mer per förskoleavdelning 2018, jämfört med övriga Sverige. Det visar siffror från Skolverket.

Inför valet frågade Mitt i Nacka partierna om de vill minska gruppstorleken i förskolan. I stort sett alla svarade ja.

Checken höjdes

Allians-majoriteten i Nacka höjde också förskolechecken med i snitt 1,65 procent vid årsskiftet. Vad höjningen haft för effekt är dock oklart. Årets siffror över barngrupperna sammanställs inte förrän senare i höst.

– Det man kan säga är att barngruppernas storlek i Nacka över tid legat ganska konstant, säger Mats Gerdau (M).

Opposistionen: ”Var en besparing”

Oppositionen vill dock inte vänta på statistiken utan fyrar redan nu av en salva med besk kritik.

– Höjningen av förskolechecken var i själva verket en besparing. Den planerade kostnadsökningen för löner och hyror var högre, säger Khashyar Farmanbar (S), oppositionsråd i Nacka.

Alliansen delar ut pengar och hoppas att det löser sej

Khashyar Farmanbar (S)

Han anser också att kommunen behöver bättre verktyg för att följa upp kvaliteten i förskolorna.

– Alliansen delar ut pengar och hoppas att det löser sig. Om vi vill ha mindre barngrupper måste vi införa ett ordentligt system för uppföljningar, säger han.

Förstår inte kritiken

Mats Gerdau är oförstående till kritiken.

– Khashyar Farmanbar får gärna precisera vad han menar. Vår utbildningsenhet gör årliga uppföljningar av både gruppstorlek och andra kvalitetsmått. Tillsammans med frågorna vi ställer till föräldrar ger det en bra samlad mosaik av kvaliteten i förskolan.

 Var ni för snåla med höjningen av förskolechecken? Aktuellt med en ny höjning till 2020?

– Man kan alltid tycka att vi borde ha höjt mer. Vi håller just nu på att se över vad vi har för kostnadsutrymme inför nästa år.

Inte nöjd? Byt!

Gerdau betonar också att det – i valfrihetens Nacka – alltid finns en väg ut för den som är missnöjd.

– Är man inte nöjd med sina barns förskola ska man i första hand ta upp detta med ledningen för den aktuella förskolan. Men hjälper inte det har man alltid möjligheten att byta till en annan förskola.

 

Fakta

Så svarade majoriteten inför valet 2018: ”Vill ni minska barngrupperna i Nackas förskolor?”

Mats Gerdau (M):

– Ja. Men det är ledningen på varje förskola sm bäst avgör hur man organiserar sig.

Gunilla Grudevall (L): 

– Vi vill höja förskolechecken så man kan satsa på mindre barngrupper.

Hans Peters (C):

– Vi driver på så att förskolepengen höjs varje och och kommunen har grundlig utvärdering av alla aktörer.

Anders Tiger (KD):

– Ja det är viktigt. Förskoleledningen organiserar detta bäst.

Källa: Mitt i Nacka september 2018