Förskolechef blev anmäld

HANINGE Föräldrar slår larm om att en förskolechef brutit mot skollagens regler om inflytande och samråd med vårdnadshavare.

Personalförflyttningarna på förskolan ska ha varit så många att barnen drabbats hårt enligt anmälan. Trots flera försök menar föräldrarna att man inte får någon förklaring till den ständiga personalomsättningen.