Förskoleförslag inte möjliga enligt stadsdelen

Tre förslag att minska förskolekrisen tas upp på nästa stadsdelsnämndsmöte.

Men alla tre avfärdas som omöjliga av stadsdelsförvaltningen.

Mitt i har tidigare berättat om förskolekrisen på Stora Essingen eftersom Skogsmarkens förskola riskerar att tvingas stänga. Nu ska tre förslag om lösningar som skickats in som medborgareförslag tas upp på nästa stadsdelsnämnd.

Förslagen är att ordna förskola i så kallade förskolebuss, i uteverksamhet i anslutning till förskolan Vängåvan eller Galaxen samt att bygga en förskolepaviljong vid korsningen Essingeringen/Källbergsvägen/Junohällsvägen.

Men inget av förslagen faller i god jord hos stadsdelsförvaltningen.

Förskolebussar har redan tidigare avfärdats av stadsdelen. Man menar i svaret att en fast lokal är nödvändig vid exempelvis kall väderlek eller långvarigt regnande.

Med samma argument avfärdar man uteverksamheten i anslutning till de befintliga förskolorna.

”Det är inte en lösning för de små barnen och även de äldre barnen behöver möjlighet att få vara inomhus vid stark kyla och ihållande regnväder.” skriver förvaltningen.

Det tredje paviljongalternativet fungerar inte heller, enligt förvaltningen. Där hävdar man att det redan tidigare gjorts försök att exploatera platsen. De planerna har dock stoppats eftersom stadens exploateringskontor har ansett det vara för komplicerat.