ANNONS

Förskolepersonal behöver utbildning

ANNONS

FARSTA Skolinspektionen har gjort en tillsyn av förskolor i hela Stockholms stad. Bland annat anser myndigheten att det finns verksamheter i Farsta som inte är tillräckligt präglade av en god pedagogisk verksamhet och att en för stor del av personalen saknade tillräcklig utbildning.

Farsta stadsdelsförvaltning svarar att verksamheterna ska se över sina arbetssätt och att en övergripande utbildningssatsning görs inom IT.