Förskoleupproret fortsätter

De privata förskolorna kräver höjd förskolepeng.
De privata förskolorna kräver höjd förskolepeng.
Utförarnas kamp för höjd förskolepeng fortsätter. Under flera veckor har de samlat in namnunderskrifter från föräldrar. De ska de lämna över till barn- och grundskolenämndens ordförande Camilla Ifvarsson nästa onsdag.

Det var i september i år som Täbys privata förskolor gick ut med ett gemensamt upprop och krävde höjd förskolepeng. Flera utförare flaggade för att de riskerade att behöva stänga avdelningar om inget gjordes.

Kort efter det meddelade kommunen att man skjuter till 5,9 miljoner kronor till förskolan nästa år för att täcka upp för det inkomstbortfall som sommaren innebär. Välkomna pengar enligt utförarna, men inte tillräckligt. De vill istället se att själva grundpengen räknas upp.

Sedan dess har de privata förskolorna samlat in namnunderskrifter från föräldrar. Dessa ska de lämna över till barn- och grundskolenämndens ordförande Camilla Ifvarsson (L) nästa onsdag.

– De har försökt att förhala det från kommunens sida, men nu har jag meddelat att vi lämnar över dem klockan fyra nästa onsdag i alla fall, säger Lisa Nordenståhl, som är en av ägarna till Täbygläntan AB, som driver fem förskolor i kommunen.

Enligt Lisa Nordenståhl har de fått in runt 1500 underskrifter på nätet och från föräldrar som har sina barn på de mindre förskolorna. Till dem tillkommer de underskrifter som samlats in bland föräldrarna som har barn på förskolor som drivs av någon av de större företagen, som Inspira eller Pysslingen.

Ett av kraven från de privata utförarna är att de ska få konkurrera på samma villkor som de kommunala förskolorna. Lisa Nordenståhl lyfter Trädgårdsstadens förskola som exempel. Den har gått med stora förluster, som sedan täckts upp av kommunen.

– Om de tillåts gå med förlust så driver vi inte förskolor på samma villkor, säger hon.

Enligt Lisa Nordenståhl så går de på knäna för att få verksamheten att gå ihop.

– Med de nedskärningar vi gjort så fungerar det precis, men det blir inga vikarier, ingen fortbildning för personalen, inga löneförhöjningar, ingen teater, inget extra alls. Vi kämpar på och alla enheter hjälper varandra, men personalen är trött. Jag är trött. Så här kan det inte fortsätta, säger hon.

 

 

Måndag den 28 november har kommunfullmäktige möte för att besluta om nästa års budget. Då kommer flera representanter från förskolorna att närvaro.