ANNONS

Förskollärare: Nässéns bild är onyanserad

Anna och Petra menar att Tobias Nässéns bild av förskolan i Nacka är onyanserad.
Anna och Petra menar att Tobias Nässéns bild av förskolan i Nacka är onyanserad.
Tobias Nässén utgår från nöjdhetsmätningar bland vårdnadshavare och glömmer att nämna medarbetarundersökningar, menar Petra Sjöholm och Anna Hjälmö, förskollärare i Nacka.
– Med dagens beräkningsmetod visar man upp en putsad fasad.
ANNONS

Det är visst ett #pressatläge i Nackas förskolor. Det menar förskollärarna Anna Hjälmö och Petra Sjöholm som reagerat på Tobias Nässéns (M) beskrivning av verksamheten.

– Vi pedagoger gör allt vi kan och lite till, men det räcker inte. Barnen är för många och vi vuxna för få.

19 av de 1600 anonyma berättelserna i förskoleupproret #pressatläge handlade om Nacka.  Utbildningsnämndens ordförande, Tobias Nässén (M), var en av dem som kommenterade läget i Mitt i Nacka:

– Jag besöker förskolor varje vecka. Jag tycker att den verksamhet jag ser håller en fantastisk kvalitet.

Delar inte Nässéns bild

Petra Sjöholm och Anna Hjälmö menar att Tobias Nässéns bild av förskolan i Nacka är onyanserad. Han utgår från nöjdhetsmätningar bland vårdnadshavare och glömmer att nämna medarbetarundersökningar som vittnar om en hög arbetsbelastning och stress, enligt dem.

– Hur går det ihop med en förskola som håller en fantastisk kvalitet?

Deras eget svar är att pedagogerna i förskolan är fenomenala på att hitta lösningar trots att det ofta saknas pengar till både material och vikarier.

ANNONS

– Vi är fantastiska på att trolla!

En putsad fasad

De två förskollärarna påpekar att barngruppernas storlek har betydelse för barns trygghet, utveckling och lärande:

– Forskning om anknytningsteori säger att det bör vara max 12 barn i en grupp med 1-3-åringar och max 15 i en grupp med 3-5-åringar. Och minst 3 pedagoger i varje grupp.

– Vi har 16 barn i vår småbarnsgrupp. Varje dag kommer vi hem och känner att vi inte har räckt till.

Precis som Förskoleupproret vill Anna Hjälmö och Petra Sjöholm antalet barn per pedagog regleras i en lag. Samt att kommunen börjar räkna antalet heltidsanställda pedagoger som verkligen jobbar med barnen.

– Med dagens beräkningsmetod visar man upp en putsad fasad. Det gynnar varken barn eller personal.

Dessutom är de bekymrade över att förskolechecken i Nacka enbart ökade med 0,7 procent för 2018.

– Vi är oroliga för att det kan leda till ännu större barngrupper, vilket i sin tur leder till en försämrad arbetsmiljö för barnen och pedagogerna. Det finns också en risk att förskolechefer tvingas tumma på den pedagogiska kvaliteten.

”Han nonchalerar allvaret”

Anna Hjälmö och Petra Sjöholm tycker att Tobias Nässén spär på tystnadskulturen inom förskola och skola när han kommenterade #pressatläge så här:

”Man får se till balansen här eftersom det handlar om anonyma berättelser. Det är viktigt att anställda tar upp problem med sina chefer. Jag tror att svaret ofta finns i lokalt ledarskap på varje förskola.”

– Han nonchalerar allvaret i berättelserna. Och risken är att ingen, eller endast ett fåtal chefer, kommer våga framföra kritik eftersom de riskerar att betraktas som inkompetenta ledare.

Anna och Petra känner stort engagemang för sitt yrke och tycker att förskolorna där de arbetar överlag fungerar bra.

– Men vi är övertygade om att vi skulle kunna göra ett ännu bättre jobb om vi skulle få bättre förutsättningar med färre barn i gruppen. Bygger vi starka barn nu behöver vi inte laga trasiga vuxna senare i livet.

 

ANNONS