Förskollärare: Vi tvingas ljuga för föräldrar

Förskoleuppropet #pressatläge visar en förskola i kris, där barnen faller mellan stolarna.
Förskoleuppropet #pressatläge visar en förskola i kris, där barnen faller mellan stolarna.
1 600 berättelser inifrån förskolan släpptes i måndags i och med förskoleuppropet #pressatläge.
– Jag har ingen ANING om hur ditt barn haft det idag för jag har inte ens sett det mellan alla släckningar av mera akuta kriser och behov, skriver en förskollärare i Haninge.

I slutet på december öppnade förskoleuppropet formuläret #pressatläge. Berättelser från förskollärare, barnskötare, vårdnadshavare och förskolechefer runt om i landet strömmade in.

Nu, knappt tre månader senare, publiceras det 1 600 berättelser långa förskoleuppropet.

I Haninge vittnar förskollärare och barnskötare om en ohållbar arbetssituation. Outbildade vikarier som får eget ansvar för en avdelning, dagar som går åt att släcka bränder och en verksamhet som planeras utifrån barnen med särskilda behov. Så här skriver några av dem:

”Jag har kollegor som ofta kommer in på rasten med tårfyllda ögon. De känner sig otillräckliga för barnen och hinner inte med allt som ska göras. De uttrycker att de vill gå ner i arbetstid så att de ska orka, men kan inte pga sin ekonomi.”

Tröttnade på att behöva ljuga för föräldrar

”Jag som så många andra blev sjuk av arbetsmiljön. Det som gjorde mig sjuk var: Att ha så många administrativa arbetsuppgifter som förskollärare har idag och ingen tid att göra dem på, förutom på rasten/hemma (dvs obetalt) eller att lämna kollegor ensam med allt för många barn. Att vara kallsvettig av stress vid flertalet gånger om dagen. Att räkna barn hysteriskt av rädsla att man glömt någon. Att behöva ljuga för föräldrar, vara glad, positiv och berätta om hur dagen varit medan jag egentligen vill skrika jag har ingen ANING hur ditt barn haft det idag för jag har inte ens sett det mellan alla släckningar av mera akuta kriser och behov.”

Barnen faller mellan stolarna

”Jag är anställd på 75 procent och en utav mina kollegor är sjukskriven 25 procent. Vi har inte fått någon som fyller upp för den tid som saknas utan vi får trolla, klara oss på 2 personal under stora delar utav dagarna. Vi planerar hela verksamheten utefter de barn som är i behov utav särskilt stöd för att det ska fungera. Detta gör att de andra barnen lätt faller mellan stolarna.”

Ren och skär barnpassning

”I en av avdelningarna är det två helt nyanställda barnskötare, varav en är helt ny i yrket. Detta har lett till en hel del bristande kompetenser, missnöjda föräldrar, noll undervisning, bara ren och skär barnpassning.”

Vill synliggöra en förskola i kris

Förskoleupproret skriver att syftet med #pressatläge att visa hur förskolechefer, förskollärare och barnskötare i dag inte längre kan upprätthålla kvaliteten enligt de lagar och riktlinjer som arbetande inom förskolan är ålagda att följa.