Förskolor blir gruppbostäder

TYRESÖ Kommunen ska få två nya gruppbostäder för funktionshindrade. Ett av dem ska rymmas i den före detta förskolan Diamanten i Öringe. Den andra ska ligga i den före detta förskolan Tärningen i Bollmora.

Socialnämnden har bestämt att driften av gruppbostäderna ska skötas av ett privat företag och att den ska handlas upp enligt lagen om offentlig upphandling.

Gruppbostäderna ska vara klara för inflyttning nästa vår.

Enligt en tjänstemannaskrivelse ökar behovet av gruppbostäder i kommunen stadigt. I dag har kommunen 36 platser i gruppbostäder.