ANNONS

Nya förskolor byggs Järfälla

Barns lek och lärande står i fokus när Järfälla bygger nya förskolor.
Barns lek och lärande står i fokus när Järfälla bygger nya förskolor.
Järfälla kommun växer vilket märks även på förskolan. Fram till 2025 beräknas upp till 36 nya förskolor att behöva byggas i kommunen. Nu har Järfälla kommun tagit fram en konceptförskola som ska ligga till grund för de framtida förskolorna. Mindre barngrupper, stora ytor för lek och lärande och en bra arbetsmiljö för pedagogerna står i fokus. 
ANNONS

Efter beslutet att Barkaby ska få en tunnelbana har byggtakten i Järfälla kommun ökat och framöver väntas cirka 4000 nya invånare flytta in årligen. För att möta den kraftiga expansionen har barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med projektledning- och fastighetsavdelningen tagit fram en konceptförskola som ska ligga till grund för de förskolor som byggs i framtiden.

– Just nu ligger vi i fas med behovet, men det kan ändras. Om två år kan det se annorlunda ut, så det är en spännande tid vi har framför oss, säger Eva Ullberg (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

I dag finns det fler förskoleplatser än vad det finns förskolebarn i Barkarbystaden, men det kommer att behövas flera nya förskolor i takt med att fler bostäder står klara. Upp till 36 nya förskolor planeras att byggas i Järfälla fram till 2025.

Först i Sverige

Konceptförskolan är den första i Sverige som bygger på skolverkets nya rekommendationer om max 12 barn/grupp för yngre barn och max 15 barn/grupp för äldre barn.

– Alla förskolor vi bygger ska vara bra. Lokalerna ska främja lek och lärande för barnen och en god arbetsmiljö för pedagogerna, säger Eva Ullberg.

Tanken med konceptförskolan är att de nya förskolor som ska byggas kan utgå från handlingarna för konceptförskolan. Det ska korta tiderna för framtagande av underlag men även byggtiden och att kostnaderna kan hållas nere. Byggdelarna kan liknas ett pussel där färdiga klossar sätt ihop efter hur tomterna ser ut.

”Lokalerna ska främja lek och lärande för barnen och en god arbetsmiljö för pedagogerna”

I projektgruppen för konceptförskolan ingår även pedagoger som utifrån sitt perspektiv kan bidra med idéer och tankar till hur lokalerna bör se ut. En av dessa är förskolechef Helen Josefsson.

– Får vi hela konceptet med både lokalerna och utemiljöns alla zoner är det helt fantastiskt. Konceptet ger goda förutsättningar att bedriva en pedagogisk verksamhet av hög kvalité, säger Helen Josefsson till Mitt i.

ANNONS

Det som Helen ser som en av de positiva bitarna är de gemensamma utrymmena som kan utnyttjas till olika lärande mötesplatser för barnen. Ett av de  problem som pedagoger brottas med idag är hur man bäst nyttjar lokalerna utifrån riktlinjerna om mindre barngrupper. Den pedagogiska miljön och materialet, den tredje pedagogen, ska inspirera barnen till att delta  i de aktiviteter som erbjuds där, säger Helen Josefsson

– Man pratar  sällan om personaltäthet eller kvadratmeteryta per barn utan fokuserar på barngruppers storlek. Vi arbetar medvetet med att skapa dagsstrukturer i dagsläget. Vi delar barngrupperna och använder oss av både våra inne- och utemiljöer för att skapa goda lärandemiljöer.