Förskolor får tummen upp

Spånga-Tensta Förskolorna i Spånga-Tensta får bättre betyg av föräldrarna i år jämfört med året innan. Det visar resultaten från den senaste förskoleundersökningen.

86 procent av dem som svarat är nöjda i det stora hela och kan även tänka sig att rekommendera sitt barns förskola till någon annan.

Föräldrarna ger även förskolornas arbete med normer och värderingar högt betyg. Förskoleenkäten genomförs varje år.