Förskolor gör uppror mot dålig ersättning

Täby måste höja förskolepengen. Det kräver 32 chefer i ett brev till kommunen.

– Det är svårt att klara ekonomin här, säger Britta Ternheim på länstäckande Pysslingen.

I januari berättade Mitt i Täby om Vikingagårdens förskola i Täby kyrkby. Verksamheten tvingades dra in barnens mjölk vid luncherna på grund av att det inte fanns pengar. Enligt föreståndarna var den kommunala ersättningen för låg.

Nu är det fler som tröttnat. I en gemensam skrivelse till kommunen kräver 32 chefer och företrädare från förskolor i Täby att ersättningen ska höjas.

Britta Ternheim är en av dem som har skrivit under. Hon är verksamhetschef på Pysslingens förskolor som har enheter över hela länet.

– Vi kan konstatera att pengen i Täby är lägre än i grannkommunerna, säger Britta Ternheim.

Enligt henne är det svårt att få ekonomin att gå ihop för verksamheterna här.

– I och med att vi är ett stort företag så hanterar vi det men vi kan inte se att Täby är en kommun där vi vill starta fler förskolor i framtiden.

För mindre verksamheter är det extra tufft, menar Marie Efverstedt, chef på Vikingagårdens förskola och en av initiativtagarna till den senaste protesten.

– Vi klarar inte ekonomin och anser att det bör bli en höjning av pengen redan i år, säger hon.

Enligt Marie Efverstedt är det näst intill omöjligt att rekrytera förskollärare i Täby. Utbildad personal väljer i stället kommuner där förskolorna har råd att betala högre löner, uppger hon.

Hennes påstående får stöd i statistik från Skolverket. Bara en fjärdedel av all personal på Täbys förskolor har pedagogisk högskoleexamen, vilket är bland de lägsta siffrorna i hela landet.

Barn- och grundskole­nämndens ordförande ­Ca­­milla Ifvarsson (FP) hänvisar till den utredning som ska se över förskolepengen.

– Det här är något som diskuterats under hela ­våren och det är självklart en oerhört viktig fråga för oss. Utredningen ska vara klar i vår och då hoppas vi få svar på om nivån behöver justeras, säger hon.

Fakta

Bland de lägsta i länet

Förskolepeng betalas ut av kommunen och Täbys är bland de lägsta i länet.

Årsbelopp per barn i småbarnsgrupper är drygt 122 000 kronor (plus momsersättning för enskilda utförare), vilket är ungefär 20 000 mindre än exempelvis i Nacka. Vad som ingår i beloppet varierar mellan kommuner.