ANNONS

Förskolor har haft 34 grader inomhus i sommar

Det har varit varmt på de förskolor som har haft sommaröppet.
Det har varit varmt på de förskolor som har haft sommaröppet.
34 grader inomhus på vissa förskolor, extremt varmt i köken och trött personal. Den varma sommaren har varit påfrestande för både barn, äldre och personal, men verksamheterna har överlag klarat värmen bra, enligt stadsdelens rapport.
ANNONS

Det har varit en extremt varm sommar och stadsdelsförvaltningen har gått igenom hur de olika verksamheterna har klarat de höga temperaturerna.

Inom förskolan innehåller samtliga rapporter uppgifter om mycket höga inomhustemperaturer på i vissa fall upp till 34 grader. Antalet närvarande barn har varit färre än anmälda. Värmen har varit påfrestande för barn och personal.

Förskolepedagogerna har dock varit uppfinningsrika när det gäller att mildra värmen. Barnen har fått vara inomhus den varmaste tiden på dagen, de har druckit mycket vatten och svalkats med sprayflaskor och blöta handdukar. Gårdar har sprutats med vatten. Vid en förskola uppges att en barngrupp har flyttats till en annan avdelning på grund av värmen.

De äldres hälsotillstånd har inte försämrats

Från alla förskolor rapporteras att kockarnas arbetssituation varit extremt svår med de mycket varma köken. Flera förskolor uppger att de har haft temperaturer runt 30 grader och på ett ställe uppgick temperaturen till 40 grader.

Äldreomsorgen har fått en detaljrik redogörelse för hur de ska hantera värmen. Temperaturen har mätts i de boendes rum och anhöriga har ombetts att köpa in fläktar. Det har varit mindre ansträngande aktiviteter på äldreboendena. Personalen rapporterar att man inte sett att de äldres hläsotillstånd försämrats på grund av värmen.

Förvaltningen konstaterar att verksamheterna trots värmen har kunnat bedrivas relativt oförändrat.

ANNONS