Min lokala hjälte

Förskolor i Kristineberg planeras

Miljön på den nya förskolan ska inspirera till lärande enligt kommunens beställning.
Miljön på den nya förskolan ska inspirera till lärande enligt kommunens beställning.
En stor del av invånarna i jätteområdet Kristineberg kommer att vara barn.

Nu planeras för förskolor.

Kommunens barn- och ungdomsförvaltning har beställt en förstudie inför ett förskolbygge i Kristineberg etapp 1.

Förskolan ska kunna ta emot 100 barn uppdelar på fem avdelningar. Det ska finnas tillagningskök och ha en gård med lekplats.

Inomhuslokaler och gården ska stimulera barns lärande och ledordet för bygget är ”trygghet”. Detta enligt förvaltningens beställning. Förstudien väntas kosta 500 000 kronor.