Förskolor kan få pris

AKALLA Stadsdelsnämnden nominerar tävlingsbidraget från Akalla förskolor till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2013.

Tävlingsbidraget utgör, enligt stadsdelsnämnden, ett inspirations- och läromaterial för andra enheter i stadsdelsområdet som vill utveckla sin verksamhet.

Enheten Akalla förskolor har cirka 90 anställda. Här ingår fem förskolor: Akalla Hill, Barnkullen, Bullerbyn, Småtrollen och Trädgården.