Tre nya förskolor planeras i Bromma

Beckomberga, Annedal och Nockeby ska få fler förskoleplatser.
Beckomberga, Annedal och Nockeby ska få fler förskoleplatser.
Bromma växer så det knakar och därför planeras nu tre nya förskolor där stadsdelen växer som mest.
Totalt handlar det om uppemot 20 nya avdelningar fördelade i Beckomberga, Annedal och Nockeby.

Bostasboomen i Bromma skapar brist på förskoleplatser, och därför beslutade stadsdelsnämnden i veckan att fortskrida med planerna på tre nya förskolor. Totalt handlar 20 nya avdelningar spridda över de delar av Bromma som växer mest.

I närheten av Annedal planeras en friliggande förskola med sex avdelningar på Gamla Bromstensvägen sydöst om Ankarstocksvägen. Men ingenting kommer att byggas utan medborgarnas inflytande, lovar stadsdelsnämndens ordförande Cecilia Obermüller (MP).

– Det är viktigt att förskolan byggs utan att det påverkar möjligheterna till fritidsaktiviteter i området negativt, så förvaltningen kommer att föra en dialog med de som bor där, säger hon.

Beckomberga går snart in i en ny byggetapp som kommer att tillföra närmare 860 nya lägenheter, vilket gör att förskolebehovet beräknas öka med 11-13 nya avdelningar på sikt. Därför ska man nu se över möjligheten att bygga en förskola med sex avdelningar i kvarteret Sjuksköterskan 4. Samtidigt planeras en förskola med 4 avdelningar i privat regi på annan plats Beckomberga.

Förskolspaviljongen på Åkeshovsvägen i Nockeby, som i dag rymmer tre avdelningar, kommer att byggas om till en permanent förskola med dubbla kapaciteten mot i dag.

De nya förskolorna är planerade att införas inom en tidsram på tre till fyra år.