Nya förskolor planeras i Kälvesta

förskola
Två nya förskolor ska byggas i Kälvesta.
Två nya förskolor med plats för 288 barn planeras i Kälvesta.

Under torsdagen sammanträde i stadsdelsnämnden bestämdes av förvaltningen ska fortsätta planeringen av förskolebygget. Projektet innebär att två nya förskolor ska byggas i Kälvesta. Varje förskola kommer att ha max åtta avdelningar, och totalt kommer ska det finnas plats för 288 barn.

Stort behov av förskoleplatser

800 nya lägenheter ska byggas i Kälvestaområdet, så stadsdelen räknar med ett stort behov av förskoleplatser framöver.

– Det planeras ju väldigt många nya bostäder i närheten av skolan, och framförallt vid Björnmossevägen, säger Annica Puustinen, lokalstrateg på Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltning.

De nya förskolorna ska dessutom ersätta förskolan Juvelen som har ett tillfälligt bygglov.

– Det bygglovet går ut 2022, säger Puustinen.

Det är också 2022 som de nya förskolorna i Kälvesta beräknas stå färdiga.

Fler förskolor framöver

Behovet av förskoleplatser kommer att öka i hela stadsdelen, och det kommer därför att behöva byggas fler förskolor längre fram.

– Det kommer även att finnas behov av en ny förskola i Smedshagen, och på Kaprifolvägen ska det byggas en ny i stället för den som brann ner, säger Annica Puustinen.

Till sommaren kommer det också att börja byggas en förskola på Snårvindevägen. Den kommer att ha sex avdelningar och ska ersätta förskolan Åkermyntan på Drivbänksvägen och förskolan Snödroppen på Snödroppsgränd.

– På sikt kommer vi också att bygga ute i Riddersvik.