Förskolor rensas från gifter

Prover har tagits på Hamngården i Gröndal före renoveringen.
Prover har tagits på Hamngården i Gröndal före renoveringen.
Dessa rensas ut: Djur av PVC-plast som troligen innehåller ftalater.
Dessa rensas ut: Djur av PVC-plast som troligen innehåller ftalater.
Nu rensas gamla plastleksaker och gosedjur ut från förskolor runt om i staden.
Syftet är att få bort skadliga kemikalier.
I Hägersten-Liljeholmen pågår dessutom ett projekt där man bland annat jämför luftkvaliteten före och efter ombyggnaden av en förskola i Gröndal.

Samtliga kommunala förskolor, och ett antal fristående,  i Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö arbetar för att rensa ut de farliga kemikalier som kan finnas gömda i äldre leksaker och material.

– Inför nästa år har vi sökt medel i syfte att genomföra fler åtgärder. Det är viktiga steg mot en kemikaliesmärt förskola, säger Yvonne Goldberg, avdelningschef för barnomsorgen vid Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning.
Hon räknar upp det som står på tur nästa år: Byte av alla nuvarande PVC-madrasser till Svanenmärkta alternativ, byte av soffor som innehåller skumgummi och byte av plastporslin mot lättporslin eller glas. Dessutom: utrensning av skumgummifyllda gosedjur eller leksaker i mjukplast som är äldre än 2007 eller saknar CE-märkning.

I Stockholms stads kemikalieplan för åren 2014-2019 står barnens vardag i fokus och det är därför Kemikaliecentrum vid miljöförvaltningen startat projektet ”Kemikaliesmart förskola” där förskolor runt om i staden deltar. Enligt miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP) är det väldigt viktigt att börja med barnen, som är särskilt känsliga och exponerade för kemikalier.
– Små barn smakar ofta på saker och kryper på golvet. Är det plastgolv vet vi att det kan finnas mjukgörande ämnen som barnen får i sig. Sen så utvecklas de ju fortfarande. Och får de i sig skadliga ämnen, till exempel hormonstörande ämnen under uppväxten så kan det ju påverka deras utveckling, säger Katarina Luhr.

Ska man som förälder vara orolig över vad som finns i förskolan?
– Nej, jag tycker inte man ska vara orolig. Vi utsätts ju alla för kemikalier i vardagen och förskolan är absolut inte farligare än någon annan miljö. Men vi vill inte att barnen ska öka sin kemikaliebelastning för att de är i förskolan. Vi vill att förskolan, där barnen spenderar så stor del av sin vardag, ska vara riktigt ren och bra, säger Katarina Luhr.

img_3204

Dockor, bollar, leksaksdjur och andra mjuka plastleksaker på förskolorna kan innehålla mjukgörare, så kallade ftalater. Flera av dessa kemikalier är hormonstörande och kan påverka fertiliteten. Ftalater kan även finnas i golv, haklappar, förkläden och i halkskydd under mattor. De värsta ftalaterna förbjöds 2007, så förskolorna uppmanas rensa bort alla mjuka plastleksaker inköpta före detta datum.

– Jag och mina barn hade en begravning hemma av de gamla klassiska My little pony-hästarna som är av PVC-plast. De innehåller ftalater och kan även innehålla tungmetaller. Ftalater kan även finnas i konstläder, till exempel gamla väskor som ligger i förskolans utklädningslåda, säger Jenny Fäldt, projektledare på Kemikaliecentrum.

Bromerade flamskyddsmedel är ett ämne som används för att minska risken för brand, men kan vara cancerframkallande och hormonstörande. Allvarligt är också att flera av flamskyddsmedlen stannar kvar och ackumuleras i kroppens fettvävnad. Förskolor uppmanas därför att rensa ut saker som kan vara behandlade, såsom vissa textilier, skumgummifyllda gosedjur och madrasser samt elektronikprylar.
– Det kan förstås vara roligt för barnen att mecka med en gammal mobiltelefon, radio eller tangentbord. Men det är inte leksaker som är tänkta för barn på förskolan, säger Jenny Fäldt.

Parallellt med kemikalieprojektet pågår också en pilotstudie, där IVL Svenska miljöinstitutet, skolfastighetsbolaget Sisab och staden samverkar.
I undersökningen kartläggs inomhusmiljön i tre förskolor i Hägersten-Liljeholmen. En av dem är förskolan Hamngården, som nu stomrenoveras med nya och bättre material. Mätningar har gjorts av damm och luft i förskolan före ombyggnaden, och ska göras efteråt också. De prover som tagits visar att det är ftalater, troligen från golvet, som sticker ut. Halterna är dock på samma nivå eller lägre än det som brukar vara vanligt på förskolor och skolor.

Även nybyggda förskolan Hovet i Nybohov och förskolan Korpen i Aspudden ska studeras.
– Det blir en slags självrevision av vårt arbete. Vi vill få reda på vilka åtgärder vi ska prioritera för att minska barnens exponering för hälsoskadliga kemikalier, säger Jenny Fäldt.

 

Fakta

Farliga ämnen som kan finnas förskolan

Ämnen som kan finnas på förskolan

Bisfenol A
Hormonstörande i låga doser, misstänks påverka fertiliteten negativt.
Kan finnas i plastglas och tillbringare.
Kan även finns i lacket som skyddar konservburkar.

Bromerade flamskyddsmedel
En del av medlen är cancerframkallande eller misstänks vara hormonstörande. Många av medlen bryts inte ner i kroppen. Kan finnas i textilier, möbler, skumgummi och elektronik.

Ftalater
Många av ftalaterna är hormonstörande och kan påverka reproduktonen. Kan bland annat finnas i skötbäddar, haklappar, plastleksaker, förkläden och vaxdukar.

Skadliga metaller
Nickel som är allergiframkallande går att hitta i knappar och dragkedjor. Kadmium, som bland annat är cancerframkallande, kan finnas i pigment och smycken. Bly kan finnas i tunga smycken i utklädningslådan och i elektronik.

 

Källa: Källa: Vägledning för kemikaliesmart förskola, Stockholms stad