Förskolor ska öppnas i paviljonger

Alby Invånarna i Alby har ökat mer än vad prognoserna har visat. Det menar Botkyrka kommun. Därför ska nu fyra paviljongavdelningar med mottagningskök placeras i området. Prognosen visar att Alby kommer att sakna fyra förskoleavdelningar under 2015 och 2016. Under 2016 ska nya förskolan Tranan tas i bruk, då en annan förskola, Måsen, ska upprustas, så kommer även paviljongerna att behövas under 2017.

Totalt investerar kommunen 3,5 miljoner kronor för hyra och etablering.