Förskolor slås samman

Några veckor innan jul blev det klart att Yttringe förskola och Björklövets förskola i Rudboda från och med hösten 2016 blir en och samma verksamhet. Anledningen är att båda förskolorna har haft svårt att fylla sina platser.

Det blir Yttringe förskola som slår igen sina lokaler och flyttar verksamheten till Björklövet.

Exakt vilka förändringar hopslagningen innebär är än så länge oklart, enligt Niamh Holden Wiltander, förskolechef på Yttringe.

– Beskedet kom strax innan jul så vi har precis börjat få ihop alla trådar där vi ser till pedagogernas, föräldrarnas och framförallt barnens perspektiv, vi vill få ihop en bra organisation, säger hon.

För närvarande går det 43 barn på Yttringe förskola. Hur många av dem som kommer att flytta med till hösten är ännu inte klart.

– Med tanke på förändringen är det många som redan nu kanske väljer att gå någon annanstans, säger Niamh Holden Wiltander.

Maria Vesanen är förskolechef på Björklövets förskola, där de också har haft svårt att fylla sina platser.

– Vi kan inte stå med tomma avdelningar, det håller inte budgeten för, säger hon.

Att båda förskoleverksamheterna till hösten kommer att inrymmas i Björklövets lokaler är något som Maria Vesanen ser som en rolig utmaning.

– Min viktigaste uppgift nu är att se till att alla som kommer hit känner sig välkomna. Däremot är det förstås tråkigt att en så fin lokal och fin gård som ju Yttringe förskola är tvingas slå igen, säger hon.

Niamh Holden Wiltander håller med.

– Det är klart, det är alltid tråkigt när det är en verksamhet som man satsat mycket på, men det är den verkligheten vi lever i, säger hon.

Ingen av den tillsvidareanställda personalen på Yttringe förskola kommer att sägas upp i samband med hopslagningen.