Många förskolor har tillfälliga bygglov

Anna König Jerlmyr under ett besök på förskolan Spöket i Vasastan.
Anna König Jerlmyr under ett besök på förskolan Spöket i Vasastan.
Många förskolor på Kungsholmen och Essingeöarna har tillfälliga bygglov vilket gör framtiden osäker.
Nu kräver Moderaterna mer resurser för att permanenta byggloven.

Tillfälliga bygglov för förskolor har varit en het fråga sedan förskolan Skogsmarken på Stora Essingen tvingades stänga när bygglovet inte förnyades förra året.

Men Skogsmarken är långt ifrån ensam om att ha ett tidsbegränsat bygglov. Stockholm stad har idag inte någon exakt siffra på hur många det är men i juni 2015 hade 17 förskolor på Kungsholmen och Essingeöarna tillfälligt bygglov.

Nu kräver oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) att stadsbyggnadskontoret tillsätter mer resurser för att göra de tillfälliga byggloven permanenta.

– Den styrande majoriteten säger att de åtgärdar problemen, men det har man uppenbarligen inte gjort. Vi ser hela tiden akuta lösningar, säger hon.

Är inte det här problemet ett arv från er moderater?

– Majoriteten skulle säkert vilja beskriva det så. Men vi har varit drivande för att det ska finnas en plan för förskoleutbyggnaden. Vi kräver att man tar ett helhetsgrepp och inte bara delegerar frågan till handläggarna på stadsbyggnadskontoret.

Skolborgarrådet Olle Burell (S) kallar Moderaternas kritik för magstark – och beskyller sina motståndare för problemen med de tillfälliga byggloven.

– De har själva lämnat efter sig en lång rad av tillfälliga bygglov utan permanenta lösningar. Sent ska syndaren vakna, säger han.

Men förskolebristen är trots allt ett faktum och enligt Olle Burell behöver Stockholm omkring 20 nya förskolor om året. En utmaning i en allt trängre stad.

– En stor del av vårt arbete består av att ta fram permanenta lösningar som fungerar i 50 år framöver. Krissituationer har vi fått lösa med tillfälliga bygglov, på grund av tidigare brister i planeringen, säger han.

 

Läs mer här:

Politikerna oense om förskolans utveckling på Kungsholmen