Förskolor tvingas ha fler pedagoger

Sollentuna kommun inför nu krav på andelen högskoleutbildad personal inom förskolan.

Förskolor som inte klarar kvoten kan få böta – och få sitt tillstånd indraget.

Minst en förskollärare med pedagogisk högskoleutbildning per 30 barn. Det är Sollentuna kommuns nya utbildningskvot för personal inom förskolan.

Bakgrunden till de nya riktlinjerna är att förskolorna i kommunen ska kunna möta nya krav.

– Vi har inte haft den här typen av riktlinjer tidigare, men för att vi ska leva upp till den nya läroplanen krävs det att vi har tillräckligt många förskollärare på plats, säger Maria Stockhaus (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

De kommunala förskolorna berörs dock inte som det ser ut i dag eftersom samtliga verksamheter med offentlig huvudman redan uppfyller de nya kraven.

Däremot kommer sju fristående förskolor att få ett föreläggande.

– Vi kommer att tvinga dem att öka andelen. De får komma in med en tidsplan, och om de inte lyckas kan det bli tal om att dra in tillståndet, säger Maria Stockhaus.

I beslutet från barn- och utbildningsnämnden finns det också ett uttalat mål om att på sikt ytterligare öka andelen förskollärare till en per tio barn.

– Det kommer ta ett tag, det är brist på förskollärare i Stockholms län, men jag hoppas att vi är där inom fem år, säger Maria Stockhaus.

Socialdemokraterna, som drivit frågan om ett tak i flera år, vill dock lägga en högre ribba redan nu.

– Det är bättre att ta ett beslut om att man ska ner till 15 barn per förskollärare, och ge dem en tidsrymd att uppfylla det, kanske inom ett år, säger Anna Vikström (S), andra vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Fakta

16 barn per förskollärare

2012 var hade Sollentunas förskolor i genomsnitt 16 barn per högskoleutbildade pedagog.

För de kommunala förskolorna var snittet 15 barn per utbildad pedagog och för de fristående 17.

Källa: Statistiska

centralbyrån