34 förskolor i uppror mot checken

34 förskolechefer i Sollentuna kräver mer resurser från kommunen.
34 förskolechefer i Sollentuna kräver mer resurser från kommunen.
Sollentuna kommuns förskolecheck räcker inte till.
Det menar 34 chefer på fristående förskolor i Sollentuna som nu kräver mer pengar från kommunen.
– Vi har två val: att tumma på personalens utbildningsnivå, eller att låta barngrupperna bli större, säger Pernilla Stiigh, förskolechef på Solglimten.

I början av mars lämnade 34 förskolor och ett familjedaghem in en gemensam skrivelse till barn- och ungdomsnämnden i Sollentuna.

Budskapet är tydligt: de behöver mer pengar för att bedriva sin verksamhet.

– Kommunen måste höja barnchecken så att den åtminstone håller jämna steg med kostnadsökningarna, säger Pernilla Stiigh.

I skrivelsen konstaterar de att barnchecken – den summa pengar de får från kommunen för varje barn – inte höjdes alls förra året. De sex åren dessförinnan låg höjningen, med ett undantag, på mellan 0,5 och 1,5 procent. Samtidigt uppger förskolorna att de har haft kostnadsökningar på 4 – 5 procent.

– Vi har två val: att tumma på personalens utbildningsnivå, eller att låta barngrupperna bli större. Personligen har jag valt att inte tumma på min högutbildade personal och istället valt det senare, säger Pernilla Stiigh.

Hon välkomnar de senaste årens positiva förändringar av synen på den pedagogiska verksamheten inom förskolan, och Sollentuna kommuns ambition att låta resan mot ”Sveriges bästa skolkommun” börja redan i förskolan.

Men för att leva upp till detta krävs mer resurser, menar Pernilla Stiigh – bland annat med tanke på att att bristen på förskolelärare har drivit upp lönerna.

– Personalkostnader står för ungefär 70 procent av våra utgifter så det är klart att det är kännbart när de ökar snabbare än checken, säger hon.

Efter att barn- och ungdomsnämnden tagit emot skrivelsen har de bjudit in de 34 förskolecheferna till ett möte i slutet av mars.

Nämndens ordförande Soley Aksöz Lithborn (M) säger till Mitt i Sollentuna att hon tycker att det är olyckligt att de 34 förskolecheferna upplever att kommunen inte prioriterar förskolan.

– Jag delar inte den bilden. Det stämmer att checken inte höjdes förra året, det hade vi tyvärr inte ekonomiska förutsättningar att göra. Däremot har vi gjort en rad andra satsningar, säger hon.

Soley Aksöz-Lithborn nämner bland annat ett beslut från hösten 2016 som ger förskoleanställda i Sollentuna möjligheten att vidareutbilda sig på 15 procent med bibehållen lön.

– Vi hade 15 sökande, varav 6 stycken från fristående förskolor. Det är en satsning på cirka 2,5 miljoner kronor, eller 150 000 kronor per lärare, säger hon.

Soley Aksöz-Lithborn tar också upp de 16 lärarpraktikanter med inriktning mot förskolan som Sollentuna kommun placerat i fristående förskolor.

– Det är ett sätt att hjälpa till med den svåra rekryteringen av förskolelärare, säger hon.

Hur ser du på kravet om att höja checken?

– Vi är mitt uppe i budgetförhandlingar och kan inte uttala mig om det förrän den tas i mitten av juni, säger hon.