Förskolorna som ska lösa platsbristen på Östermalm – då öppnar de

Flera nya förskolor planeras på Östermalm.
Flera nya förskolor planeras på Östermalm.
Föräldrar på Östermalm skriker efter fler förskoleplatser. Just nu planerar stadsdelen tre förskolor som ska bli verklighet inom de närmsta åren.

Januari 2020: Ny förskola vid Brofästet

En ny privat förskola ska öppna vid Brofästet i Norra Djurgårdsstaden med 65 platser. Förskolan skulle varit klar i januari 2019, men är försenad ett år, enligt stadsdelen. I stället ska den öppna i januari år 2020. Förskolan har ännu inget namn.

Hösten 2020: Förskolan ”Anna”

Under hösten 2020 förväntas förskolan Anna, efter förseningar, bli klar för inflyttning. Den omfattar fem avdelningar och motsvarar 84 platser. Förskolan ska ta plats i det blåklassade huset vid Hjorthagens IP, där det tidigare varit gasverksmuseum. Läs mer om förskolan här:

2021: Kommunal förskola öppnar i Hjorthagen

72 nya förskoleplatser väntas när en ny förskola öppnar i kvarteret Jackproppen i Hjorthagen. Förskolan kommer bli klar under 2021, efter två års försening. Den kommer drivas kommunalt. Det finns ännu inget namn på förskolan.

2021-2023: Ytterligare förskolor väntas öppna

Åren 2022-2023 beräknas ytterliggare två nya förskolor öppna, men tidsplanen är osäker.