Även på Värmdö har granatlarm förekommit

Allt fler handgranater är i omlopp i samhället
Allt fler handgranater är i omlopp i samhället
50 handgranater i beslag. 30 handgranatexplosioner.
Polisens statistik för de senaste åren är dyster
Även på Värmdö har bombtekniker fått rycka ut – till återvinningscentralen.

Allt fler handgranater finns i omlopp i Stockholms kriminella miljöer.

År 2015 detonerade två granater i länet. Under 2016 hade antalet explosioner ökat till 16.

Polisen misstänker att det var en handgranat som exploderade i Vårby gård i söndags förmiddag. En man i 60-årsåldern dödades och en kvinna i 45-årsåldern skadades. Nu jagar polisen förövarna – och konstaterar återigen att de många illegala vapen som finns i omlopp är en livsfara inte bara för kriminella utan även för oskyldiga människor som råkar vara på fel plats vid fel tillfälle.

– Det finns en hel del vapen i omlopp som har sitt ursprung i de forna östländerna. Vilka östländer de kommer varierar och är inte alltid lätt att säga, säger Kjell Lindgren, presstalesperson vid Polisen.

Används av kriminella

Säkert är dock att kriminella i Sverige har tillgång till allt fler handgranater – och att de använder dem allt oftare. 2015 exploderade tio handgranater i Sverige. 2016 ökade antalet explosioner till 35. 2017 var siffran 21 (fram till den 2 december 2017).

Allra flest explosioner har skett i Stockholms län. Här detonerade två handgranater under 2015. 2016 var siffran 16. Under 2017 (fram till 2 december) exploderade 12 handgranater.

Hoppas på amnesti

Hoppet är att den vapenamnesti som träder i kraft den 1 februari ska vända den dystra trenden.

– Syftet med amnestin är att få bort vapen från offentliga miljöer. Det gäller inte bara handgranater utan alla slags vapen. Frågan är dock om det kommer in så många handgranater, jag har svårt att se någon bära in en låda med sådana till polisen, säger Kjell Lindgren.

Vapenamnestin ska gälla under februari, mars och april. Den som lämnar in vapen under denna period har rätt att vara anonym och kan inte bli åtalad för olaga vapeninnehav. Däremot kommer Polisen att kunna göra kriminaltekniska undersökningar av vapnen, i syfte att utreda andra brott som kan ha samband med dem.

Fynd i Värmdö

Fynd av explosiva föremål har skett även i Värmdö. Lokaltidningen Mitt i skrev 2014 om en misstänkt skarp granat på Ingarö återvinningscentral.

Polisens bombtekniker fick rycka ut till återvinningscentralen och ta hand om det misstänkta föremålet.

Enligt Lars–Erik Alversjö (M), ordförande i bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden, är fyndet ovanligt när det gäller Värmdö.

Och i det här fallet var det påträffade föremålet inte skarpt, enligt Lars-Erik Alversjö, som säger att han i så fall hade fått veta det.

Vid ett senare tillfälle hittades enligt Erland Thordarson, gruppchef på va- och renhållningsenheten i Värmdö kommun, ett föremål på Möja återvinningscentral som liknade en behållare för en bomb men som inte heller den var skarpladdad.

Fakta

Allt fler handgranater i omlopp

Antalet beslagtagna handgranater i Stockholm (siffran inom parentes gäller hela Sverige).

2015: 6 (45)

2016: 22 (55)

2017*: 22 (39)

*Fram till den 2 december 2017.

Antalet handgranatexplosioner i Stockholm (siffran inom parentes gäller hela Sverige).

2015: 2 (10)

2016: 16 (35)

2017*: 12 (21)

*Fram till den 2 december 2017.

Källa: Polisen