Förslag – sälj Åva gård och annan mark vid Åvaviken

Åva gård har haft mjölkkor i 70 år.
Åva gård har haft mjölkkor i 70 år.
Nu är utredningen klar. Förslaget är att markägarna Stockholms stad ska sälja Åva gård – men också annan mark vid Åvaviken. Nästa vecka ska politikerna ta beslut i frågan.

Framtiden för Åva gård har länge varit oviss, som Mitt i Tyresö tidigare har berättat.

Gården – som har haft mjölkkor i 70 år och är ett populärt besöksmål för skolbarn – arrenderas av Malin Östlingsson och Fredrik Segerberg och är Stockholms stads sista mjölkgård.

Förra året beslutade staden att utreda dess framtid. Nu finns ett förslag till beslut som ska upp i fastighetsnämnden på tisdag.

Fastighetskontorets förslag är att sälja Åva gård och stadens andra mark som sträcker sig på båda sidor om Åvaviken – totalt cirka 500 hektar. Där ligger till exempel campingen och kiosken men också båthamnar och hus som hyrs ut som privatbostäder.

Fredrik och Malin fick för sex år sedan veta att kostallet måste byggas om eftersom det inte uppfyller djurskyddslagen krav. Det ansvaret ligger på markägarna. Sedan dess har inget hänt.

Staden räknar med att det skulle kosta 30 miljoner att renovera stallet och bostadshusen – ett belopp som Fredrik och Malin menar är för högt räknat.

Det är inte möjligt att ha ett lönsamt jordbruk på gården, enligt utredningen. Staden har inte tillräckligt med mark, enligt den som slår fast att investeringar eller renoveringar inte är ”ekonomiskt försvarbara”.

Staden går cirka 1,5 miljoner back per år att äga de fem fastigheterna, vilket framför allt beror på skötseln av mark- och naturområdena.

Nästa år väntas försäljningen kunna vara klar. Staden skriver att målet är att hitta en köpare som tar stor hänsyn till naturvården i naturreservatet.

Mitt i Tyresö söker Stockholms stad.