Förslag: Anpassa gymnasiet till hbtq

Ansvarig politiker vill att Järfälla gymnasium ska vara mer inkluderande.

Därför föreslås skolan genomgå en hbtq-certifiering.

Alla elever och anställda ska känna sig välkomna i skolan, oberoende av läggning eller könsidentitet. Därför föreslår kompetensnämndens ordförande Christian Bengtzelius (S) att Järfälla gymnasium ska hbtq-certifieras.

– Det handlar om att stärka arbetsmiljön, både för lärare och för elever. Alla ska känna sig trygga. Det här är en fråga som dykt upp när jag samtalat med elever, säger han.

Christian Bengtzelius föreslår därför att man ska ansöka om medel ur kompetensfonden för att kunna genomföra en certifiering, som hålls av RFSL – Riksförbundet för sexuellt likaberättigande.

– I praktiken innebär en certifiering bland att lärare får verktyg för att kunna hantera olika situationer som kan uppstå och att organisationen är inkluderande, säger han.

På RFSL:s hemsida går det att läsa mer om vad en hbtq-certifiering innebär.

Fakta

Så går det till

• Att genomföra en hbtq-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra både arbetsmiljö som bemötande.

• Samtliga anställda i verksamheten genomgår utbildningen och är delaktiga i utvecklingsarbetet.

• Efter certifieringen ska de anställda i verksamheten ha fått ökad kunskap om hbtq, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer.

• Målet med certifieringen är en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett välkomnande bemötande av besökare, utifrån ett hbtq-perspektiv.

Källa: RFSL