Förslag: Behåll öppna förskolan i Tallkrogen

Festbild från parkleken Nybygget. Men öppna förskolan är inte kvar.
Festbild från parkleken Nybygget. Men öppna förskolan är inte kvar.
Mögel tvingade öppna förskolan att flytta från Gubbängen till Tallkrogen. Där borde den bli kvar, föreslår en Tallkrogenbo i ett medborgarförslag.

Efter sommaren flyttade Gubbängens öppna förskola från Nybygget till parkleken Odlarängen i Tallkrogen. Orsak: Förhöjda värden av fukt och mögel i Nybyggets lokal i Gubbängen.

En Tallkrogenbo har nu skrivit ett medborgarförslag om att permanenta öppna förskolan i Tallkrogen.

”Vi stormtrivs och vill först och främst ge beröm. Men sedan så vill jag även framföra att jag gärna ser att den öppna förskolan blir kvar här i Tallkrogen”, står det i förslaget.

Medborgarförslaget kommer att tas upp på stadsdelsnämndens möte i mars. Men redan nu talar mycket för att öppna förskolan blir kvar i Tallkrogen åtminstone något år framöver.

– Det ligger helt i linje med vad vi planerar, säger Martin Anagrius, enhetschef för fritidsverksamheten i Farsta.

Visserligen håller en tillfällig paviljong på att inredas vid Nybygget i Gubbängen, för att parkleken där ska kunna ha vettig inneverksamhet. Men samtidigt planeras en renovering av hela parklekens utemiljö.

– Då har vi tänkt så här vad gäller öppna förskolan att vi väntar med att flytta tillbaka den tills hela parkleken är renoverad och klar. Det kan bli rörigt under byggtiden annars, förklarar Martin Anagrius.

Vad som händer på längre sikt är däremot oklart, enligt Martin Anagrius. Den mögliga huvudbyggnaden i Nybygget ska fastighetskontoret ha dömt ut, den kommer inte att renoveras. Fastighetskontoret undersöker i stället om det går att bygga en ny parkleksbyggnad. Men precis om i parkleken Fagerlid i Hökarängen, som Mitt i skrev om nyligen, är bygglovsprocessen krånglig och kan ta tid.

– Vi vet inte om, hur eller när vi kan få en ny byggnad, konstaterar Martin Anagrius.

Kan det bli aktuellt med öppen förskola i både Gubbängen och Tallkrogen i framtiden?

Det kan jag tyvärr inte svara på. Det skulle innebära en utökning och då är det ett beslut för politikerna.