Förslag om betongbrygga vid Magelungen upprör

Förslag till sträckning av betongpontonbrygga.
Förslag till sträckning av betongpontonbrygga.
Magelungen
Magelungen
Förvaltningen i Farsta vill göra Magelungens strandpromenad mer tillgänglig för alla. Men förslaget om en betongbrygga vid Fågelviken upprör.
– Med en betongpråm får inte fåglarna nog med skygg. I förlängningen kan konsekvensen bli minskat fågelliv, säger Paula Bajer, Naturvärnet.

Staden bestämde 2014 att rekreationsstråk skulle förbättras. Magelungens strandpromenad, från Fargersjö till Farsta strand, blev det första projektet, något som Mitt i Söderort tidigare rapporterat om. På torsdag ska Farsta stadsdelsnämnd godkänna, eller inte godkänna, stadsdelsförvaltningens remissvar om projektet,

Fågelviken”bör fredas”

Generellt är stadsdelsförvaltningen nöjd med trafiknämndens förslag, men i sitt tjänsteutlåtandet föreslås en förändring som fått Naturvärnet i Farsta att reagera. Istället för en gångbro vid Fågelviken, vill de hellre se en 350 meter lång betongponton-brygga på vattnet. Närmare bestämt nedanför Dagaborg och som avslutas vid bryggan nedanför Högerudsbacken. Något som enligt Naturvärnet skulle påverka fågellivet.

– Det är häckande fåglar här, och en betonproton-brygga skulle ta bort skyddet från vattenhållet. I förlängningen kan konsekvensen bli minskat fågelliv. Vi har efter flera år fått tillbaka fågellivet hit och området bör fredas, säger Paula Bajer från Naturvärnet.

Men Cecilia Rivard anser att en brygga skulle ge mindre inverkan än en bro. Gångbryggan skulle även förses med sittplatser och badstegar och fler människor skulle komma i kontakt med vattnet.

– Det skulle bli tillgängligare för många fler, till exempel för rullstolsburna. Många har även efterfrågat fler bryggor i området, säger Cecilia Rivard.

Många reaktioner

Drygt 550 har lämnat synpunkter till Farstas stadsdelsförvaltning. Trafikkontoret har också haft dialog med människor under det senaste året och enligt Paula Bajer bör området i stort bevaras som det är.

–  Folk älskar det här stället. Det är en strandpromenad för att det är en strandpromenad. Vi vill inte ha några pråmar där ute.