Nytt förslag för Gröna dalen i Kungsängen

Illustration av förslaget i Gröna dalen.
Illustration av förslaget i Gröna dalen.
Cirka 225 nya bostäder i småhus samt flerfamiljshus på uppemot fem våningar planeras i Gröna dalen i Kungsängen.
En ny detaljplan väntas antas i kommunfullmäktige den 16 maj.

Bebyggelsen kommer framför allt att bestå av fyr- och femvåningshus, men även mindre tvåvåningshus.

Totalt planeras cirka 225 bostäder, som kan börja byggas om detaljplanen antas i kommunfullmäktige den 16 maj.

I planområdets nordöstra del vill kommunen bygga en förskola. Dessutom föreslås en ny gata från Hjortronvägen söderut ner till en vändslinga.

Källa: Upplands-Bro kommun