Ekedalsskolan kan läggas ner

Ekedalsskolan.
Ekedalsskolan.
Ekedalsskolan är i behov av renovering. Nu vill Värmdös styrande politiker lägga ner skolan och bygga en ny på Charlottendalstomten.

Turerna kring Ekedalsskolan har varit många. Skolan är i behov av omfattande renovering och de 80 miljoner som avsatts till att rusta upp skolan har inte varit tillräckligt.

Ekedalsskolan.

Under omsdag förmiddag skickade Allians för Värmdö, som består av M, C, L och KD, ut ett pressmeddelande där de föreslår nedläggning men redan i höstas fanns planer på att strunta i renoveringen.
– När kostnaden för renoveringen stiger så drastiskt är frågan om inte är bättre att ta ett steg tillbaka och ge uppdrag till förvaltningen att fram olika alternativ för att rusta Ekedalsskolan för framtiden, sa Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens dåvarande ordförande i september.

LÄS OCKSÅ: Renovering av Ekedalsskolan för dyrt

”De akuta behoven av renovering i kombination med de trånga utrymmena i skolbyggnaderna har på senare tid tvingat oss att se på frågan ur ett större perspektiv. Även dagens trafiksituation är otillfredsställande” skriver Alliansen i onsdagens pressmeddelandet.

Nytt skolcampus ska täcka upp

På nästa kommunstyrelsemöte, den 17 maj, kommer Alliansen att lägga fram förslag på en ny skola på den så kallade skoltomten i Charlottendal, något som Lokaltidningen Mitt i tidigare har berättat om.

LÄS OCKSÅ: Värmdö kan få nytt skolcampus

Den nya skolan omfattar även en idrottshall och beräknas täcka behovet av platser fram till 2025.

”I vårt förslag har vi i första hand utgått från vad som är bäst för barnen (…) I en modern skola kan våra lärare fokusera på innehållet i utbildningen och pedagogiken istället för dagliga utmaningar med arbets- och lärmiljön” skriver Alliansen.

S kräver medborgardialog

Mikael Lindström.

Alla är dock inte nöjda med Alliansens snabba förslag.
– Det är ett förakt för Värmdöborna att först hålla medborgardialog om skolans renovering och sedan vilja besluta att skolan ska läggas ned utan någon som helst dialog. Vi kräver en medborgardialog om det här förslaget, säger Mikael Lindström (S), oppositionsråd.

Även på sociala medier diskuteras frågan.

Vad är det som händer på kommunhuset egentligen? Först renovera, sen bygga ut, nu lägga ned – och beslut om två veckor i kommunstyrelsen” skriver signaturen Andreas på Facebook efter att ha läst om förslaget. 


Fakta

Medborgarna ville renovera

I vintras hölls en medborgardialog om tre olika alternativ för renovering av Ekedalsskolan.

Medborgardialogen förespråkade alternativ 2; att renovera och utöka kapaciteten för fler elever och att de nuvarande byggnaderna skulle fortsätta att användas till skolverksamhet.

Då fanns inte förslaget att lägga ner skolan.

Källa: Värmdö kommun