Förskola i Öringe blir inte större

Förskola Cassiopeja som tidigare hette Öringestugan
Förskola Cassiopeja hette tidigare Öringestugan.
Planerna på att bygga ut vid förskolan Cassiopeja i Öringe skrotas.

Fler förskoleplatser behövs på sikt. Därför har kommunen utrett om det går att bygga ut vid förskolan Cassiopeja i Öringe. I början av året fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen.

I veckan sa politikerna i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ja till att lägga ner planerna. Markytan är inte tillräckligt stor, står det i beslutsunderlaget och platsen anses därför vara olämplig.

På samma möte togs ett steg mot att Brevikshalvön kan få en ny förskola och en ny mötesplats. Stadsbyggnadsförvaltningen ska ta fram ett nytt detaljplaneförslag för området norr om Breviks skola.