Förslag: Ge äldre en egen ”lekplats”

Ge äldre en chans att träna balans och koordination, anser personen bakom medborgarförslaget.
Ge äldre en chans att träna balans och koordination, anser personen bakom medborgarförslaget.
Skapa en "lekplats" för pensionärer i stadsdelen. Det föreslår en medborgare i ett förslag till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd. Förslagsställaren skriver att lekplatser för äldre byggts i Spanien, Kina och även i Hökarängen och menar att det är ett bra sätt för pensionärer att träna balans och koordination.

I Hökarängen invigdes en lekplats för äldre 2008 då Stockholmshem byggt om en gammal lekplats till aktivitetspark med klätterställning, hängbro och stänger i glada färger. Nu är det upp till politikerna att avgöra om det är en idé att spinna vidare på.