Förslag kan rädda gatukök

ALVIK Gatuköket på Gustavs­lundsvägen vid busstorget i Alvik kan få ligga kvar, trots att den står på mark som inte får bebyggas.

Sedan 1995, när gatuköket flyttades från Vidängsplan, har ett tidsbegränsat bygglov funnits, men nu går det inte längre att förlänga. Stadskontoret föreslår nu att göra ett tillägg i detaljplanen över området som gör att byggnaden får bygglov utan tidsbegränsning och på så sätt kan vara kvar. Kiosken ingår i ett större projekt i Stockholm där det har visat sig att flera behöver en planändring för att få vara kvar.

Däremot måste gatuköket i Alvik flyttas eller tas bort om en utredning visar att platsen är lämpligare för andra ändamål, för att på så sätt inte hindra nya detaljplaner.