ANNONS

Nytt förslag: Så ska lockpriserna stoppas

Trycket på bostäder är hårt i Stockholms innerstad.
Trycket på bostäder är hårt i Stockholms innerstad.
Konsumentverket vill få slut på lockpriser, ha en tydligare budgivning och inrätta en oberoende konsumentbyrå för bostadsköp.
När Mitt i ringde runt till några mäklare i innerstaden blev det mest bä men också lite bu för förslagen.
ANNONS

Lågt förtroende bland konsumenterna och otydlighet i säljförfarandet. Det bidrar till att fastighetsmäklarbranschen är en av Sveriges mest problematiska marknader, menar Konsumentverket. I förra veckan lämnade de över flera åtgärdsförslag till regeringen.

Ett bekymmer som pekas ut är lockpriser, alltså utgångspriser som sätts långt under det förväntade slutpriset. För att få ett stopp på det föreslår myndigheten att mäklarna ska ange ett marknadsvärde som kan fungera som ett jämförelsepris.

Richard Lagerling, fastighetsmäklare hos Lagerlings på Östermalm och tidigare styrelseledamot i Fastighetsmäklarförbundet, tycker att man är inne på rätt väg.

– Det är bra att man arbetar för att komma bort från lockpriser och jag tycker idén med ett statistiskt jämförelsevärde är bra på en marknad med många jämförbara objekt, säger han.

Acceptpriset försvann

2011 försökte branschen få bort lockpriserna genom att införa accepterat pris. Det finns inte kvar idag.

– Många säljare ville inte ha det och då fick mäklarna ta bort det. När jag tittar generellt på marknaden idag ser jag att lockpriser är vanligt förekommande på framför allt mindre lägenheter, säger Richard Lagerling.

Pia-Lotta Svensson, säljchef på Fastighetsbyrån på Södermalm, vill också fått bort lockpriserna men ser problem med förslaget.

– Marknaden förändras kvartalsvis eller till och med månadsvis beroende på vad media skriver, vad regeringen föreslår, hur utbudet förändras och vad bankerna har för regler. Det kan bli svårt att få ett bra statistiskt underlag när det baseras på släpande siffror samt om objektet är unikt, säger hon.

Oberoende konsumentbyrå föreslås

Ett annat av Konsumentverkets förslag är att inrätta en konsumentbyrå dit köpare och säljare kan vända sig för oberoende information. Pia-Lotta Svensson har svårt att se behovet.

ANNONS

– Det förslaget tyckte jag var lite märkligt. Det finns redan olika typer av kundombudsmän och Fastighetsmäklarinspektionen är vårt kontrollorgan. Ingen annan bransch är så kontrollerad som vår, säger hon.

Kontorschefen på Svensk fastighetsförmedling på Kungsholmen, Angelica Hermansson, tycker däremot att föreslaget är toppen.

– Det låter fantastiskt bra. Att kunna ställa frågor till en oberoende person skulle minska osäkerheten bland både säljare och köpare, säger hon.

Tydligare budgivning

Konsumentverket menar att dagens system för budgivning bidrar till den osäkerhet som många konsumenter känner. Fastighetsmäklaren Richard Lagerling håller med.

– Att man inte är bunden till sitt bud tror jag är en bov i sammanhanget. Det gör att vissa tar lite lätt på att lägga bud och det skapar oreda, säger han.

Konsumentverket föreslår här att listan med budgivarna ska lämnas över till alla som deltagit och att den som vill vara med i en budgivning ska identifiera sig, vilket inte är ett krav idag. På Fastighetsbyrån har man sedan en månad infört möjlighet att identifiera sig med bank-id.

– 99 procent av våra kunder har använt sig av det. Det har varit mycket uppskattat, säger Pia-Lotta Svensson.

Fakta

Fyra andra förslag från Konsumentverket

Ge Fastighetsmäklarinspektionen möjlighet att utöva tillsyn över mäklarföretagen, inte bara över de enskilda mäklarna.

Överväg om det finns behov av att reglera budgivningsprocessen.

Det bör framgå vem som svarar för informationen i objektsbeskrivningen.

Inför ett centralt och offentligt bostadsrättsregister för att öka tryggheten kring pantsättning.

Källa: Konsumentverket