Förslag på nytt naturreservat i Rågsved

Planen är att reservatet invigs i augusti 2018.
Planen är att reservatet invigs i augusti 2018.
Nu presenteras ett nytt förslag på ett naturreservat i Rågsved. Förslaget på gränsdragning är ute på samråd över vintern och planen är att reservatet invigs i augusti 2018.
– När staden växer och förtätas i snabb takt är det viktigt att vi också värnar och utvecklar grönområden för stockholmarna, säger Katarina Luhr (MP).

Majoriteten i Stockholms stad presenterar nu förslag på det tredje naturreservatet som inrättas under mandatperioden. Rågsveds friområde kallas även Kräppladalen och är ett stort natur- och friluftsområde i södra Stockholm på gränsen till Huddinge, och området är en del av Hanvedenkilen.

– Rågsveds friområde är en viktig pusselbit i Stockholms grönstruktur och oerhört viktig för både vår biologiska mångfald och de ekosystemtjänster som naturen skänker oss, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholm stad.

Det föreslagna naturreservatet inrymmer också två koloniområden och en del av Snösätra industriområde som planeras saneras med biologisk sanering. Reservatet planeras att bli 94 hektar stort.

Sedan tidigare har den rödgrönrosa majoriteten inrättat Älvsjöskogen som naturreservat och beslut om Årstaskogen kommer fattas under 2018.

Förslaget på gränsdragning för Rågsveds friområde går nu ut på samråd över vintern och planen är att reservatet invigs i augusti 2018.

– När staden växer och förtätas i snabb takt är det viktigt att vi också värnar och utvecklar grönområden och parker för stockholmarna, säger Katarina Luhr (MP).