Förslag om att ge möjlighet att sponsra parkbänkar

Frågan om det ska vara tillåtet med privata bidrag till fler parksoffor i Bromma beslutas på nämndens möte på torsdag.
Frågan om det ska vara tillåtet med privata bidrag till fler parksoffor i Bromma beslutas på nämndens möte på torsdag.
Tycker du att det behövs fler parkbänkar och papperskorgar i Bromma och vill bidra till att fler sätts upp? Enligt ett förslag, som ska upp i Bromma stadsdelsnämnd på torsdag, kan det bli möjligt.

Det är Helen Törnqvist (C), ersättare i Bromma stadsdelsnämnd, som lämnat in en skrivelse om sponsring till Bromma stadsdelsnämnd. ”För en positiv stadsutveckling behövs både delaktighet hos Brommaborna och större satsningar” skriver hon. Helen Törnqvist tycker att privatpersoner, företag och föreningar ska kunna bidra ekonomiskt till stadsmiljön – och även kunna få en plakett med sitt namn på till exempel en parkbänk.

Bromma stadsdelsförvaltning, som har utrett frågan inför nämndens möte, anser att sponsring inte ska vara möjligt för mindre projekt då det innebär merkostnader att administrera bidragen.

Förvaltningen har pratat med stadsträdgårdsmästare i kommunen för att höra om tidigare erfarenheter av sponsring. Det visar sig att när kommunen prövat att ta emot privata bidrag till parksoffor och papperskorgar har vissa problem uppstått, till exempel har givarna krävt var bänken eller papperskorgen ska sättas upp och även haft synpunkter på utformningen.

För att undvika denna typ av konflikter föreslår stadsdelsförvaltningen att sponsring till utformning av stadsmiljön endast ska tillåtas vad det gäller större projekt.

Förvaltningen har också rådfrågat kommunens jurister. Enligt dem är ett problem med sponsring att det kan komma i konflikt med den objektivitetsprincip som ska gälla i kommunen. Den som skänker något till det allmänna får inte, enligt jurister, få något som är värt något ekonomiskt som ersättning, till exempel en plakett som kan innebära reklam för till exempel ett företag.

Hur det blir med provat sponsring beslutas alltså av politikerna i Bromma stadsdelsnämnd på torsdag 10 mars.