Förslag om mer graffiti på Östermalm

En medborgare på Östermalm vill se fler lagliga platser för graffiti och fler muralmålningar i stadsdelen.

På Södermalm finns planer på att ha speciella väggar där det är tillåtet att måla graffiti. Dessutom färdigställdes en stor muralmålning vid Ringvägen av en konstnär nu i veckan.

Nu har en boende på Östermalm skickat in ett medborgarförslag till stadsdelsförvaltningen om att detta borde ske här också.

Östermalmsbon ser gärna öppna och lagliga väggar i Frihamnen och på Gärdet. Muralmålningar skulle hen gärna se vid Stadion, vid Stockholms dramatiska högskola på Valhallavägen och i diverse gångtunnlar, på stenblock och gatubrunnslock.

Därför tycker avsändaren av förslaget att förvaltningen bör inventera vilka platser i stadsdelen som skulle vara lämpliga.