Förslag om nordlig väg dök upp igen

Det blev inget beslut om ny översiktsplan för Lidingö, sedan C, MP och L protesterat. Bland annat är de upprörda över att ”norra vägalternativet” dykt upp igen.

– Vi vill föra bort det ur utredningen, säger Kent Ivarsson (C), oppositionsråd.

Rent formellt var anledningen till att beslutet sköts upp förra veckan att minoritetspartierna inte ansåg sig ha fått rätt underlag före kommunfullmäktiges möte.

– De hade inte skickat ut kommunstyrelsemötets protokoll med våra reservationer i förväg, säger Kent Ivarsson (C).

Miljöpartiet krävde bordläggning på grund av detta, och Centern och Lidingöpartiet hakade på.

Men de tre partierna hade fler orsaker till att de ville skjuta upp beslutet. Bland annat upprörs de över att alternativet att dra en ny väg norr om Lidingöbanan för att bygga ut södra huvudleden ska utredas igen, enligt översiktsplanen.

Det alternativet har det varit tyst om sedan den politiska majoriteten föreslog den numera skrotade vägtunneln. Men när det senast var aktuellt kritiserades förslaget hårt, eftersom vägen då skulle dras vid naturreservatet.

Lidingöpartiet (L) anser att den politiska majoriteten borde ha varit tydligare med att de nu dammat av det gamla förslaget. Nu tycker man att det har smugits in i översiktsplanen.

– Det var aldrig med i förslaget som gick ut till Lidingöborna. Det tycker vi är fel, säger Lillebil Stuart, gruppledare, som också vill att det stryks ur planen.

Kommunalrådet Paul Lindquist (M) är kritisk till att minoritetspartierna först fick tjänstemännen att ta fram de saknade protokollen under sittande möte och sedan ändå ville skjuta upp beslutet med hänvisning till de saknade protokollen.

– Det är respektlöst. Hade de velat bordlägga frågan hade de kunnat göra det från början, säger han.

Paul Lindquist tycker dessutom inte att det var fel att föra in utredningen av norra alternativet i översiktsplanen. Även andra saker har lagts till och dragits ifrån i den nya versionen baserat på inkomna synpunkter, menar han. Att norra alternativet bör utredas igen är just en sådan inkommen synpunkt.

– Vi vill bara utreda det här alternativet och vi har inte tagit ställning för någon ny väglösning. Vissa vill att detta genomförs, andra inte. Vi vill inte stänga några dörrar, säger han.

Fakta

Bordlades

Centern, Lidingöpartiet och Miljöpartiet har tillsammans mer än en tredjedel av rösterna och kunde göra en så kallad minoritetsbordläggning. En sådan kan bara göras en gång i ett och samma ärende.

Ärendet tas upp på nästa kommunfullmäktige som är den 27 augusti.