Förslag om ny SL-taxa får kritik från Väsbypolitiker

Billigt att åka kort och dyrare att åka långt. Så blir det om Alliansens förslag på ett nytt biljettsystem i kollektivtrafiken blir verklighet.

Nu får förslaget kritik från båda politiska lägren i Väsby.

Det kan bli ett nytt biljettsystem i Stockholms kollektivtrafik. Trafiknämnden i Stockholms läns landsting ska undersöka om det kan införas ett så kallat check-in – check-out system i stadens tunnelbanor och pendeltåg.

Det är något som finns i många andra städer och innebär att resenären betalar beroende på hur långt han eller hon åker. Åker man en kort sträcka – bara ett par stationer – blir det billigare.

Det fungerar så att man visar sitt kort både när man går in och ut genom spärrarna och att det läses av hur långt man har åkt.

För Väsbybor skulle biljettsystemet innebära att det skulle vara dyrare att åka in till centrala Stockholm jämfört med att bara åka några stationer.

Förslaget får kritik från politiker i Upplands Väsby. Kommunalrådet Kristina Klempt (FP) är nöjd med det nuvarande systemet och tycker inte att det som allianskollegorna i landstinget förespråkar är logiskt.

– Tanken må vara god men skulle inte fungera i realiteten. Ur ett folkhälsoperspektiv är det kanske bättre att de som av olika skäl befinner sig i innerstan och endast väljer att åka en station betalar lite mer än de som behöver åka långt, säger hon.

Väsbys oppositionsråd Leif Berglund (S) vill inte heller ha ett check-in-check out-system.

– Det verkar ju vara ett dyrt förslag och skulle leda till mer krångel för Väsbybor. Och jag tror att det kan leda till ett ökat bilberoende, säger han.

Moderaterna är i majoritet i både landstingsfullmäktige och Upplands Väsby kommunfullmäktige. Det moderata kommunalrådet i Väsby, Per-Erik Kanström, vill inte ge sin åsikt på det nya biljettsystemet.

– Det är inget skarpt förslag ännu. Det är svårt att uttala mig om ett hypotetiskt förslag, säger han.

Fakta

Check-in står mot enhetstaxa

Alliansen i landstinget föreslår i sin budget för 2014 att trafiknämnden ska undersöka ett check-in – check out system. Där betalar man beroende på hur många stationer man åker.

Socialdemokraterna i Stock- holms läns landsting vill i stället ha en enhetstaxa. Då skulle de zoner som i dag finns i kollektivtrafiken slopas och det skulle kosta lika mycket att åka överallt.