Förslag om nya badplatser får nobben

SALEM Rönningepartiet har i en motion föreslagit att Salems kommun vid Uttran gör fler naturliga badplatser centralt nära Salem och Rönninge. Detta för att fler ska kunna åka och bada utan att använda bil. Ett ställe som föreslås är Sandbäck.

Kommunstyrelsen föreslår dock att fullmäktige säger nej. Främst för att möjligheterna till parkering vid Sandbäck är små, om det skulle uppstå sådana krav. Vidare anger man det långtida ansvar som ett kommunalt friluftsbad innebär som ett annat skäl till avslag.