förslag om parkgata utreds

Maria Det kommer att hända mycket i krokarna kring Mariatorget under våren.

Härom veckan kunde vi berätta att Swedenborgsgatan blir gågata på försök i sommar och att det nya hotellet på Wollmar Yxkullsgatan planerar att slå upp portarna.

Men det räcker inte, enligt en södermalmsbo som vill att Wollmar Yxkullsgatan görs om till en stadsparkgata.

I ett medborgarförslag föreslås att en av bilfilerna tas bort för att lämna plats åt en bred gångzon med träd, uteserveringar, en ny lekplats och möjligheter till stadsodling.

I dag fungerar gatan främst som en bred och trafikfarlig parkeringsplats, enligt författaren. Nu ska trafikkontoret ta ställning till visionerna.