Förslag om pissoar på Kungsgatan

City En kvinna föreslår i ett medborgarförslag att kommunen installerar en pissoar under bron över Kungsgatan i anslutning till trappan upp till Regeringsgatan.

Förslagsställaren skriver att många kissar i trappan alla dagar i veckan.

”Hela trappan används som pissoar. Sätt upp en riktig pissoar i stället så att kissnödiga kan uträtta sina behov”, skriver hon.