Förslag om ungdoms-gård i skola får nobben

HJULSTA Sedan ungdomsverksamheten vid Hjulstaskolan lades ner har ungdomarna i Hjulsta inte något bra ställe att vara på, så står det i ett medborgarförslag till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

I förslaget står det också, att eftersom många i Hjulsta bor med stora familjer i små lägenheter har ungdomarna ingen plats att umgås på, därför tycker förslagsställaren att nämnden bör överväga att starta ungdomsverksamheten i Hjulsta skola igen.

Men det blir ingen ungdomsgård i Hjulsta.

Stadsdelsnämnden menar att det redan finns tillräckligt med aktiviteter för unga i Tensta och Hjulsta.