Förslag på 1 000 bostäder i Vällsta

Vällsta Kommunen vill utveckla området kring Vällsta och håller nu på att ta fram en fördjupad översiktsplan över området.

Förslaget är att bygga upp till 1 000 bostäder samt två vindkraftsverk, som föreslås placeras på Edstippen.

Planerna är nu ute på samråd och finns att läsa i sin helhet på kommunens hemsida.

Synpunkter ska mejlas till stadsbyggnadskontoret senast den 2 juli.

Vällsta ligger i natur- och kulturlandskapet Järvakilen, området gränsar till Sollentuna och Järfälla kommun.