Förslag på att testa betyg från fjärde klass

HANINGE Både Sara Sixten (M) och Tobias Hammarberg (FP) motionerar att fullmäktige ska uppdra till grundskole­nämnden att aktivt verka för att skolor i Haninge ska delta i betygstestet för årskurs 4. Bara en av 14 kommunala grundskolerektorer – Vikingaskolans Johans Kant – var aktivt intresserade av testbetyg i årskurs 4 när Lokaltidningen Mitt i frågade skolorna i mitten av mars.