Förslag på delegerat ansvar för skottning

Många Södermalmsbor har varit missnöjda med snöröjningen i december.

En invånare har nu skickat in ett medborgarförslag där han föreslår att fastighetsägarna ska få ta över snöröjningen på den del av trottoaren som är utanför deras hus.

Mannen som bott i New York skriver att systemet används där och att snöröjningen fungerar väldigt bra.

Men Mats Freij, informationsansvarig på trafikkontoret, är skeptiskt till att systemet kommer att införas här.

– Hittills har man bedömt att det här ska skötas av samhället. Det räcker ju att någon är sjuk så blir ju inte den stumpen klar, säger han.