Förslag på höjda hyror

Spånga Fastighetsägarna i Stockholm vill höja hyran igen. I Spånga har man föreslagit en ökning på 2,8 procent, förutom i Bromsten där nivån ligger på 2,3 procent.

Om förslaget går igenom börjar de nya hyrorna gälla från och med årsskiftet.

– Hyressättningen i Stockholms stad speglar inte hyresgästernas uppfattning om olika områdens attraktivitet utan byggåret är fortfarande den viktigaste faktorn för hyressättningen, säger Christer Jansson, vd Fastighetsägarna Stockholm.