Förslag på ny parkering

HANINGE Kommunen har fått in ett medborgarförslag om att bygga en parkering för omkring 30 bilar vid Lisebergsvägen–Vendelsömalmsvägen. Personen framhåller att den stora ytan vid den norrgående busshållplatsen Klenavägen är helt outnyttjad.

Enligt förslaget borde parkering bara tillåtas mellan klockan 06 och 21 för att undvika att det blir boendeparkering.