Förslag: Privatpersoner ska betala för att slänga sopor i Bro

Privatpersoner från grannkommunerna föreslås betala för att komma in på Kretsloppscentralerna i Upplands-Bro
Privatpersoner från grannkommunerna föreslås betala för att komma in på Kretsloppscentralerna i Upplands-Bro
350 kronor för ett engångsbesök till återvinningscentralen i Upplands-Bro.
Det kan till exempel Järfällabor få betala om de vill slänga sitt avfall i grannkommunen, enligt ett nytt förslag.

Förslaget innebär i korthet att privatpersoner som inte är skrivna i Upplands-Bro, eller äger en fastighet i kommunen, kommer tvingas betala en engångskostnad om de vill besöka Kretsloppscentralerna i kommunen.

Kostnaden ska, enligt förslaget, ligga på samma nivå som företagstaxan – 350 kronor för ett engångsbesök.

– Med förslaget så vill vi möjliggöra andra att lämna att avfall utan att det drabbar övriga i kommunen, säger Mathias Rantanen, samhällsbyggnadschef.

Bom sparade 250 000 kronor

Kretsloppcentralerna och hanteringen av avfall finansieras idag via den kommunala avfallstaxan, vilket ger kommuninvånarna fri tillgång till att lämna avfall på centralerna.

Fram till 2017 kunde vem som helst slänga sitt avfall på Upplands-Bros återvinningscentraler. Men under hösten sattes nya bommar upp och privatpersoner har fått registrera  sig med ID-kort. Sedan dess har inte personer som inte bor i kommunen kunnat komma in.

– Efter att systemet infördes så har kommunens hantering minskat med cirka 200 containers färre per år. Detta ger både färre transporter samt minskade kostnader för kommunen motsvarande ungefär 250 000 kronor per år, säger Rantanen.

Skjuts på framtiden

Samma system föreslås användas för att se om det är icke-kommuninvånare som vill slänga sitt avfall. De ska i sådana fall få betala en taxa.

Förslaget togs upp i kommunstyrelsen under förra veckan, men bordlades. Anledningen är att det just nu pågår en större utredning om hur hela Stockholms län ska samarbeta för att enklare kunna göra sig av med avfall, var som helst.

– Vi ser ett värde i att se hur den överenskommelsen ser ut innan vi går vidare i just Upplands-Bro. Vi vill såklart att kommungränser inte ska skapa hinder för boende i  länet att agera klimatsmart, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M).

Miljöpartiet yrkade på att förslaget skulle få avslag, istället för att bordläggas.

– Det ska vara lätt att göra rätt och att sortera sina sopor på anvisad plats, både för permanentboende, fritidshusgäster, företagare och andra. Höga avgifter ökar risken för att avfall istället dumpas i naturen, säger Sara Ridderstedt, gruppledare miljöpartiet i Upplands-Bro.